TN793H-NB9-M24-AP45-R1
Presidential High Back Chair with Fixed Armrest

H 1175-1245
W 660
D 720
SH 435-520
SW 550
SD 445
BW 670
AW 425

TN793M-NB9-M24-AP45-R1
Managetial Mid Back Chair with Fixed Armrest

H 1075-1145
W 660
D 720
SH 435-520
SW 550
SD 445
BW 670
AW 425

TN793L-NB9-M24-AP45-R1
Executive Low Back Chair with Fixed Armrest

H 1005-1040
W 660
D 720
SH 435-520
SW 550
SD 445
BW 670
AW 425

TN793V-CE5-AP45
Visitor Low Back Chair

H 975
W 660
D 630
SH 480
SW 550
SD 445
BW 500
AW 425